• Aktuellt

Hjärtstartare

Styrelsen har beslutat att installera en hjärtstartare i Klubbhuset. I sambanad med aktivitetsdagen erbjuds medlemmar grundutbilding i hur den används.