• Aktuellt

Obs! Fixardagen inställd

På grund av den aktuella situationen med Coronaviruset har klubbens styrelse beslutat att ställa in den sedvanliga aktivitetsdagen som var planerad till lördagen den 9 maj. Styrelsen kommer att följa Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer och vi vill passa på att påminna alla om att hålla avstånd och stanna hemma om ni känner er dåliga.

Vaktpass
Våra nattvakter har inneburit att klubben varit mera förskonad från stölder och skadegörelse än många andra klubbar. Därför är det väsentligt att vi upprätthåller den verksamheten även i år.
Tyvärr kan vi inte låta medlemmarna välja datum för vakten som under tidigare år. Vi har därför gjort en vaktlista för i år baserad på erfarenheter från tidigare år. Det är viktigt att ni kollar det föreslagna datumet som står på årets lista.
Om ni inte kan ta det föreslagna vaktpasset kontakta i första hand en annan medlem på listan och försök att byta! För att hålla den nödvändiga ordningen på vaktlistan måste alla byten anmälas till styrelsen. Vaktperioden börjar i mitten av maj så vi behöver återkoppling från er senast den 15 maj.

För nya medlemmar kommer nycklar (till bommen, klubbhuset och den långa bryggan) att lämnas ut i särskild ordning.

Återkoppling sker till:
I första hand till hamnfogde Leif Loquist, tel. 070-414 57 06.
I andra hand till kassör Emelie Skillinghaug, tel. 072-710 64 70 (ej vardag 07-16)
Båda nås på e-postadress styrelsen.tbvs@gmail.com