• Aktuellt

Aktuellt

2017

Årsmötet äger rum tisdagen den 28 november kl. 19.00, på Stadshotellet i Trosa. Styrelsen ser gärna ett ökat deltagande på årsmötet, så vi hoppas att många har möjlighet att komma!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 23/11. Dessa postas till Tureholmsvikens Båtsällskap, Box 110, 61900 Trosa eller skickas per e-post till styrelsen.tvbs@gmail.com.

Förslag till agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden        ska justera protokollet för mötet.
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av resultat och balansräkning samt styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017/2018
 11. Behandling av inkomna motioner
 12. Val av styrelse samt revisorer för verksamhetsåret 2017/201
 13. Val av Valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas


Väl mött!
Styrelsen
 

Höststädning

Hösten är här och det betyder som vanligt städdags för TVBS. Alla vi medlemmar i föreningen träffas i båtklubben lördagen den 28 oktober kl. 10. Vi hjälps åt med de sysslor som behöver göras just nu, och ordnar med gemensamma krafter båtklubben inför vintern. Och självklart fikar vi tillsammans också!

Väl mött!
Hälsar styrelsen

Ny ramp byggs i TVBS

Den 14 september började en ny upptagningsramp byggas i anslutning till båtklubben. Denna kommer att användas vid muddringen av viken, som påbörjas i oktober. Arbetet börjar i andra delar av viken så omkring årsskiftet blir det muddrat i TVBS. Planen är att muddra 50 meter i vår hamn, och att i ett nästa steg lägga kraft och resurser på att utöka A-bryggan för att på så vis ge mer plats åt större båtar.

Kartan nedan visar var rampen kommer att byggas (klicka för att visa som pdf).

Följande karta visar djupet i inseglingsrännan i Tureholmsviken:

Vi har ännu ett fåtal lediga båtplatser/andelsplatser kvar - hör av dig så berättar vi mer om storlekar och priser.

Nya nycklar

För er som inte kom på aktivitetsdagen - det finns ytterligare två tillfällen att byta ut nyckel:
Lördag 13/5 kl. 10:00-12:00 finns Leif i klubbstugan och måndag 15/5 finns Emelie på plats.

Hjärtstartare

Styrelsen har beslutat att installera en hjärtstartare i Klubbhuset. I sambanad med aktivitetsdagen erbjuds medlemmar grundutbilding i hur den används.
Lördag den 6 maj kl. 10:00-16:00 samlas vi alla medlemmar i båtklubben för att hjälpas åt att göra ordning inför säsongen. Under aktivitetsdagen skriver du också upp dig på vaktlistan för sommaren 2017 samt kvitterar ut din nya nyckel.

Se kallelse

Extra årsstämma

Med hänsyn till nya stadgar och de på förra årsmötet inkomna motionerna planerar vi att hålla en extra årsstämma torsdagen den 6 april 2017. 

Se kallelse

2017

Årsmötet äger rum tisdagen den 28 november kl. 19.00, på Stadshotellet i Trosa. Styrelsen ser gärna ett ökat deltagande på årsmötet, så vi hoppas att många har möjlighet att komma!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 23/11. Dessa postas till Tureholmsvikens Båtsällskap, Box 110, 61900 Trosa eller skickas per e-post till styrelsen.tvbs@gmail.com.

Förslag till agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden        ska justera protokollet för mötet.
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av resultat och balansräkning samt styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017/2018
 11. Behandling av inkomna motioner
 12. Val av styrelse samt revisorer för verksamhetsåret 2017/201
 13. Val av Valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas


Väl mött!
Styrelsen
 

Höststädning

Hösten är här och det betyder som vanligt städdags för TVBS. Alla vi medlemmar i föreningen träffas i båtklubben lördagen den 28 oktober kl. 10. Vi hjälps åt med de sysslor som behöver göras just nu, och ordnar med gemensamma krafter båtklubben inför vintern. Och självklart fikar vi tillsammans också!

Väl mött!
Hälsar styrelsen

Ny ramp byggs i TVBS

Den 14 september började en ny upptagningsramp byggas i anslutning till båtklubben. Denna kommer att användas vid muddringen av viken, som påbörjas i oktober. Arbetet börjar i andra delar av viken så omkring årsskiftet blir det muddrat i TVBS. Planen är att muddra 50 meter i vår hamn, och att i ett nästa steg lägga kraft och resurser på att utöka A-bryggan för att på så vis ge mer plats åt större båtar.

Kartan nedan visar var rampen kommer att byggas (klicka för att visa som pdf).

Följande karta visar djupet i inseglingsrännan i Tureholmsviken:

Vi har ännu ett fåtal lediga båtplatser/andelsplatser kvar - hör av dig så berättar vi mer om storlekar och priser.

Nya nycklar

För er som inte kom på aktivitetsdagen - det finns ytterligare två tillfällen att byta ut nyckel:
Lördag 13/5 kl. 10:00-12:00 finns Leif i klubbstugan och måndag 15/5 finns Emelie på plats.

Hjärtstartare

Styrelsen har beslutat att installera en hjärtstartare i Klubbhuset. I sambanad med aktivitetsdagen erbjuds medlemmar grundutbilding i hur den används.
Lördag den 6 maj kl. 10:00-16:00 samlas vi alla medlemmar i båtklubben för att hjälpas åt att göra ordning inför säsongen. Under aktivitetsdagen skriver du också upp dig på vaktlistan för sommaren 2017 samt kvitterar ut din nya nyckel.

Se kallelse

Extra årsstämma

Med hänsyn till nya stadgar och de på förra årsmötet inkomna motionerna planerar vi att hålla en extra årsstämma torsdagen den 6 april 2017. 

Se kallelse

2017

Årsmötet äger rum tisdagen den 28 november kl. 19.00, på Stadshotellet i Trosa. Styrelsen ser gärna ett ökat deltagande på årsmötet, så vi hoppas att många har möjlighet att komma!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 23/11. Dessa postas till Tureholmsvikens Båtsällskap, Box 110, 61900 Trosa eller skickas per e-post till styrelsen.tvbs@gmail.com.

Förslag till agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden        ska justera protokollet för mötet.
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av resultat och balansräkning samt styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017/2018
 11. Behandling av inkomna motioner
 12. Val av styrelse samt revisorer för verksamhetsåret 2017/201
 13. Val av Valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas


Väl mött!
Styrelsen
 

Höststädning

Hösten är här och det betyder som vanligt städdags för TVBS. Alla vi medlemmar i föreningen träffas i båtklubben lördagen den 28 oktober kl. 10. Vi hjälps åt med de sysslor som behöver göras just nu, och ordnar med gemensamma krafter båtklubben inför vintern. Och självklart fikar vi tillsammans också!

Väl mött!
Hälsar styrelsen

Ny ramp byggs i TVBS

Den 14 september började en ny upptagningsramp byggas i anslutning till båtklubben. Denna kommer att användas vid muddringen av viken, som påbörjas i oktober. Arbetet börjar i andra delar av viken så omkring årsskiftet blir det muddrat i TVBS. Planen är att muddra 50 meter i vår hamn, och att i ett nästa steg lägga kraft och resurser på att utöka A-bryggan för att på så vis ge mer plats åt större båtar.

Kartan nedan visar var rampen kommer att byggas (klicka för att visa som pdf).

Följande karta visar djupet i inseglingsrännan i Tureholmsviken:

Vi har ännu ett fåtal lediga båtplatser/andelsplatser kvar - hör av dig så berättar vi mer om storlekar och priser.

Nya nycklar

För er som inte kom på aktivitetsdagen - det finns ytterligare två tillfällen att byta ut nyckel:
Lördag 13/5 kl. 10:00-12:00 finns Leif i klubbstugan och måndag 15/5 finns Emelie på plats.

Hjärtstartare

Styrelsen har beslutat att installera en hjärtstartare i Klubbhuset. I sambanad med aktivitetsdagen erbjuds medlemmar grundutbilding i hur den används.
Lördag den 6 maj kl. 10:00-16:00 samlas vi alla medlemmar i båtklubben för att hjälpas åt att göra ordning inför säsongen. Under aktivitetsdagen skriver du också upp dig på vaktlistan för sommaren 2017 samt kvitterar ut din nya nyckel.

Se kallelse

Extra årsstämma

Med hänsyn till nya stadgar och de på förra årsmötet inkomna motionerna planerar vi att hålla en extra årsstämma torsdagen den 6 april 2017. 

Se kallelse
Trosa Skärgård. Foto: Cecilia Sandman
Trosa Skärgård. Foto: Cecilia Sandman
Stendörren. Foto: Cecilia Sandman
Stendörren. Foto: Cecilia Sandman