• Aktuellt

Aktuellt

2018 > 11

Kallelse till årsmöte i Tureholmsvikens Båtsällskap
Onsdagen den 28 november kl. 19.00
Plats: Stadshotellet i Trosa
 
Motioner ska vara klubben tillhanda senast fredagen den 21/11.
Dessa postas till: Tureholmsvikens Båtsällskap, Box 110, 61900 Trosa
eller mailas till styrelsen.tvbs@gmail.com
 
Styrelsen ser gärna ett ökat deltagande av medlemmarna på årsmötet.
 
Väl mött!
önskar Styrelsen

Här hittar du årsmöteshandlingar.
Se förslag till agenda och kallelse som pdf:

2018 > 11

Kallelse till årsmöte i Tureholmsvikens Båtsällskap
Onsdagen den 28 november kl. 19.00
Plats: Stadshotellet i Trosa
 
Motioner ska vara klubben tillhanda senast fredagen den 21/11.
Dessa postas till: Tureholmsvikens Båtsällskap, Box 110, 61900 Trosa
eller mailas till styrelsen.tvbs@gmail.com
 
Styrelsen ser gärna ett ökat deltagande av medlemmarna på årsmötet.
 
Väl mött!
önskar Styrelsen

Här hittar du årsmöteshandlingar.
Se förslag till agenda och kallelse som pdf:

2018 > 11

Kallelse till årsmöte i Tureholmsvikens Båtsällskap
Onsdagen den 28 november kl. 19.00
Plats: Stadshotellet i Trosa
 
Motioner ska vara klubben tillhanda senast fredagen den 21/11.
Dessa postas till: Tureholmsvikens Båtsällskap, Box 110, 61900 Trosa
eller mailas till styrelsen.tvbs@gmail.com
 
Styrelsen ser gärna ett ökat deltagande av medlemmarna på årsmötet.
 
Väl mött!
önskar Styrelsen

Här hittar du årsmöteshandlingar.
Se förslag till agenda och kallelse som pdf:

Trosa Skärgård. Foto: Cecilia Sandman
Trosa Skärgård. Foto: Cecilia Sandman
Stendörren. Foto: Cecilia Sandman
Stendörren. Foto: Cecilia Sandman