• Aktuellt

Aktuellt

2021

Det är snart dags för årsmöte i TVBS, varmt välkommen önskar vi alla medlemmar!

Tisdagen den 23 november kl. 19.00 på Stadshotellet i Trosa. Lokal kan komma att förändras beroende på antal personer som deltar. Vid förändring skickas uppdatering ut per mejl samt läggs upp på hemsidan.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vill därför att ni föranmäler er senast en vecka innan årsmötet. Anmälan görs antingen per e-post till styrelsen.tvbs@gmail.com eller per telefon till 072-710 64 70 (endast mellan kl. 16:00-20:00, lämna ett röstmeddelande om du ej kommer fram).

Motioner ska vara klubben tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Dessa skickas per post eller e-post.
Postadress: Tureholmsvikens Båtsällskap, Box 110, 61900 Trosa
E-post: styrelsen.tvbs@gmail.com

Årsmöteshandlingar kan du se eller ladda ned här nedan, och de finns även tillgängliga vid årsmötet.

Hoppas vi ses den 23 november, välkommen!
Styrelsen TVBS

Hämta kallelsen som pdf:

Hämta årsmöteshandlingar:

Hej!
 

Vintern håller sitt grepp, men snart är det dags att få båten i sjön. Genom detta utskick till båtklubbar vill vi informera om kommande arbeten 1 mars – 30 april som gäller utbyte av ledverk i Södertälje kanal från  Maren i norr till Igelstaviken i söder.
Arbetena berör främst större fartyg, men dykare finns i vattnet så vänligen iaktta stor försiktighet. Ge akt på varningsflagga för Dykare i vattnet. Vi ber er sprida denna information vidare till era medlemmar.
Ytterligare information finns på Aktuella avlysningar - Sjofartsverket
Ber att få önska er alla en trevlig båtsommar.
Hälsningar
Agne Hörnestig                  
Kommunikatör                    

Höjderna baseras på ett mätsystem som heter RH20000 som är detsamma som ofta används av mätningstekniker inom bygg. Man kan snabbt räkna ut djupet då RH2000 är ca: 10cm än medelvattennivån. D.v.s. står det -1,6m på kartan är djupet ungefär 1,5m.

2021

Det är snart dags för årsmöte i TVBS, varmt välkommen önskar vi alla medlemmar!

Tisdagen den 23 november kl. 19.00 på Stadshotellet i Trosa. Lokal kan komma att förändras beroende på antal personer som deltar. Vid förändring skickas uppdatering ut per mejl samt läggs upp på hemsidan.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vill därför att ni föranmäler er senast en vecka innan årsmötet. Anmälan görs antingen per e-post till styrelsen.tvbs@gmail.com eller per telefon till 072-710 64 70 (endast mellan kl. 16:00-20:00, lämna ett röstmeddelande om du ej kommer fram).

Motioner ska vara klubben tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Dessa skickas per post eller e-post.
Postadress: Tureholmsvikens Båtsällskap, Box 110, 61900 Trosa
E-post: styrelsen.tvbs@gmail.com

Årsmöteshandlingar kan du se eller ladda ned här nedan, och de finns även tillgängliga vid årsmötet.

Hoppas vi ses den 23 november, välkommen!
Styrelsen TVBS

Hämta kallelsen som pdf:

Hämta årsmöteshandlingar:

Hej!
 

Vintern håller sitt grepp, men snart är det dags att få båten i sjön. Genom detta utskick till båtklubbar vill vi informera om kommande arbeten 1 mars – 30 april som gäller utbyte av ledverk i Södertälje kanal från  Maren i norr till Igelstaviken i söder.
Arbetena berör främst större fartyg, men dykare finns i vattnet så vänligen iaktta stor försiktighet. Ge akt på varningsflagga för Dykare i vattnet. Vi ber er sprida denna information vidare till era medlemmar.
Ytterligare information finns på Aktuella avlysningar - Sjofartsverket
Ber att få önska er alla en trevlig båtsommar.
Hälsningar
Agne Hörnestig                  
Kommunikatör                    

Höjderna baseras på ett mätsystem som heter RH20000 som är detsamma som ofta används av mätningstekniker inom bygg. Man kan snabbt räkna ut djupet då RH2000 är ca: 10cm än medelvattennivån. D.v.s. står det -1,6m på kartan är djupet ungefär 1,5m.

2021

Det är snart dags för årsmöte i TVBS, varmt välkommen önskar vi alla medlemmar!

Tisdagen den 23 november kl. 19.00 på Stadshotellet i Trosa. Lokal kan komma att förändras beroende på antal personer som deltar. Vid förändring skickas uppdatering ut per mejl samt läggs upp på hemsidan.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vill därför att ni föranmäler er senast en vecka innan årsmötet. Anmälan görs antingen per e-post till styrelsen.tvbs@gmail.com eller per telefon till 072-710 64 70 (endast mellan kl. 16:00-20:00, lämna ett röstmeddelande om du ej kommer fram).

Motioner ska vara klubben tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Dessa skickas per post eller e-post.
Postadress: Tureholmsvikens Båtsällskap, Box 110, 61900 Trosa
E-post: styrelsen.tvbs@gmail.com

Årsmöteshandlingar kan du se eller ladda ned här nedan, och de finns även tillgängliga vid årsmötet.

Hoppas vi ses den 23 november, välkommen!
Styrelsen TVBS

Hämta kallelsen som pdf:

Hämta årsmöteshandlingar:

Hej!
 

Vintern håller sitt grepp, men snart är det dags att få båten i sjön. Genom detta utskick till båtklubbar vill vi informera om kommande arbeten 1 mars – 30 april som gäller utbyte av ledverk i Södertälje kanal från  Maren i norr till Igelstaviken i söder.
Arbetena berör främst större fartyg, men dykare finns i vattnet så vänligen iaktta stor försiktighet. Ge akt på varningsflagga för Dykare i vattnet. Vi ber er sprida denna information vidare till era medlemmar.
Ytterligare information finns på Aktuella avlysningar - Sjofartsverket
Ber att få önska er alla en trevlig båtsommar.
Hälsningar
Agne Hörnestig                  
Kommunikatör                    

Höjderna baseras på ett mätsystem som heter RH20000 som är detsamma som ofta används av mätningstekniker inom bygg. Man kan snabbt räkna ut djupet då RH2000 är ca: 10cm än medelvattennivån. D.v.s. står det -1,6m på kartan är djupet ungefär 1,5m.

Trosa Skärgård. Foto: Cecilia Sandman
Trosa Skärgård. Foto: Cecilia Sandman
Stendörren. Foto: Cecilia Sandman
Stendörren. Foto: Cecilia Sandman