• Köp/sälj/hyra

Köp/sälj/hyra

Vill du lägga upp din blänkare här?

Kontakta styrelsen så hjälper vi till!

Försäljning båtplats
Bredd: 3,3 m
Pris: 6.000 kr
Säljare Roland Bergman, tel. 070-794 80 40

Trosa skärgård. Foto: Cecilia Sandman
Trosa skärgård. Foto: Cecilia Sandman